Pályázatok

HEFOP-2.3.1-05/1-2005-10-0149/52.0

„Személyközpontú támogatás.”

Halmozottan hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságát növelő integrált projekt a Homokháton.

I. Projektrésztvevők

Főkedvezményezett:
Móra-Vitál Térségi Egészségmegörző és Szociális Közhasznú Társaság

A projekt konzorciumi partnerei:
Mórahalom Város Önkormányzata Gondozási Központ
Móra Ferenc Általános Művelődési Központ
Mórahalom Város Önkormányzata
Mórakert Zöldség-Gyümölcs Termelői Értékesítő Szövetkezet

A Főkedvezményezett a Móra-Vitál Kht., melynek feladata a projekt koordinálása, felügyelete. A konzorciumban megvalósuló projekt végkimenete 20 hátrányos helyzetű munkanélküli sikeres OKJ vizsgán való részvétele és a projekt utolsó 6 hónapjában utófoglalkoztatási lehetősége. A továbbfoglalkoztatás a Móra-Vitál Kht.-nál és a Mórakert Szövetkezetnél valósul meg.

II. Célok

Átfogó célkitűzések :
A projekt átfogó célja olyan egyénközpontú, folyamatos igényfelmérésen, szakmaiságon alapuló szolgáltató struktúra kialakítása, mely kontrollált ki és bemenettel, folyamatos szakértői ellenőrzéssel ellátja, felzárkóztatja, fejleszti, képezi, pszicho-szociálisan rehabilitálja és a nyílt munkaerőpiacra reintegrálja a célcsoport tagjait.

A projekt átfogó célja a célcsoport munkaerő-piaci hátrányának csökkentése átképzési lehetőségeik bővítésével, a gazdasági és társadalmi reintegráció a foglalkoztathatóság növelésével, a mentális és pszichés egészségi állapot javításával.

Átfogó cél a térségi munkanélküliségi ráta csökkentése, ezen keresztül a projekt-célszemélyek és családjaik életszínvonalának emelése, esélyegyenlőségük megteremtése és a társadalmi kohézió erősítése.

Közvetlen célkitűzések :
20 fő, Mórahalmon és a Homokháti Kistérségben élő halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküli kliens foglalkoztathatóságának növelése, szociális és munkaerő-piaci rehabilitációja a célcsoport sajátosságait és a kistérség munkaerő-piacának képzési igényeit figyelembe vevő képzés biztosításával:

Három OKJ képzés adaptációja valósul meg:
ezüstkalászos és aranykalászos gazda – 10 fő
könnyűgépkezelő
 – 5 fő
gyógymasszőrképzés – 5 fő

A célcsoport képzésre motiválása, felkészítése, eljuttatása, és segítése a befejezésig. A 20 hátrányos helyzetű, aktív korú munkanélküli személy számára alternatív személyközpontú munkaerő-piaci reintegrációs szolgáltatás nyújtása, munkaerő-piaci esélyeik növelése piacképes képzettség integrált megszerzésével.

A program célkitűzése, hogy a komplex segítségnyújtás és az esélyegyenlőség elvének megfelelően, az integrált, személyközpontú módszertan eredményes alkalmazásával mind a munkába állást, mind a beilleszkedést, mind a munkaerő-piacon való hosszú távú bent maradást megvalósíthassa a célcsoport.

Cél a célcsoport tagjainak felkészítése a képzettségüknek megfelelő foglalkoztatásra a nyílt munkaerőpiacon; megteremteni foglalkoztatásuk személyi és tárgyi feltételeit, speciális igényeikhez alkalmazkodva állandó személyi végigkövetést biztosítani; megakadályozni a lemorzsolódást, pályaelhagyást; létrehozni és működtetni a szociális és munkaerő-piaci rehabilitáció kulcsfontosságú tényezőjét: a befogadó, integrált munkahelyet, és mikrotársadalmat.

III. A projekt ütemezése

A projekt 2006. július 1 és 2008 április 30 között valósul meg
2006. július-augusztus – kiválasztás, projekt előkészítés időszaka
2006. szeptember 1 – 2007. október 31. – integrált képzés foglalkoztatás időszaka
2007. november 1 – 2008. április 30. – utófoglalkoztatás időszaka

IV. Támogatás

Megítélt támogatás: 62.482.530.-
Forrás: A projekt az Európai Szociális Alap és hazai központi költségvetési forrásból valósul meg.

http://www.europa.eu.int
http://www.nfu.hu
http://www.esf.hu

© 2021 Móra-Vitál Nonprofit Kft. Minden jog fenntartva.